geneteka.genealodzy.pl

flag-pol.png flag-eng.png       Genealodzy.PL       Home page Search for surname in database Completed resources Authors of indexes Indexing in-progress How to index How to support

Zasady korzystania z bazodanowych serwisów PTG

1. Polskie Towarzystwo Genealogiczne (zwane dalej PTG) udostępnia wszystkim poszukującym rodzinnych korzeni indeksy akt metrykalnych zawarte w Genetece, indeksy dokumentów zawarte w innych serwisach internetowych dostępnych w domenie genealodzy.pl m.in takich jak Archiwalia, Meldunkowe, Wypadki, Nekrologi, Straty, Legiony, Wojak, Deklaracja oraz obrazy (skany i zdjęcia) akt stanu cywilnego zawarte w serwisach Metryki i Poczekalnia. Powyższe dane i materiały dostępne za pośrednictwem internetowych serwisów bazodanowych bezpłatnie i bez logowania są ustawowo chronionymi bazami danych.
2. PTG umożliwia i wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie danych zawartych w jej bazach i serwisach internetowych w celach opracowań naukowych, edukacyjnych oraz popularyzatorskich i hobbystycznych, w tym również wykorzystywania ich w materiałach drukowanych, książkach, czasopismach, ulotkach jak również w programach radiowych, telewizyjnych i mediach społecznościowych.
3. PTG uznaje prawo autorów indeksów do swobodnego dysponowania wytworzonymi przez nich indeksami, w tym do przekazywania ich do innych baz danych.
4. PTG nie pozyskuje indeksów w inny sposób niż za zgodą ich autorów i współautorów.
5. Indeksy przekazywane do serwisów PTG nie są utworami w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego mogłyby przysługiwać prawa autorskie.
6. Aby docenić pracę autorów indeksów PTG stara się zachować i udostępniać informację o autorze który opracował dany rekord bazy danych oraz publikować listę autorów najbardziej zaangażowanych w budowę baz danych. Na życzenie autora pozostania anonimowym PTG może ukryć autorstwo indeksu przypisując je użytkownikowi Incognito.
7. Indeksy pozyskane przez PTG zgodnie z prawem od ich autorów lub za zgodą autorów od chwili przekazania i włączenia ich do bazy stają się jej integralną częścią a nie własnością osoby która je przekazała co oznacza, że osoba taka nie może żądać ich usunięcia z bazy.
8. PTG przysługuje prawo przeciwdziałania nieuprawnionemu pobieraniu i wtórnemu wykorzystywaniu całości lub istotnej części zawartości bazy danych. Przykładem pobierania danych jest skopiowanie znaczącej części bazy danych na własny nośnik a przykładem wtórnego wykorzystania będzie publiczne udostępnienie części bazy danych na innej stronie internetowej.

Historia Geneteki

Geneteka została stworzona przez Jacka Młochowskiego w 2006 roku, jeszcze przed powstaniem Polskiego Towarzystwa Genealogicznego jako realizacja dwóch pasji. Informatycznej administratora strony polskiego wsparcia CMS-a postnuke i genealogicznej użytkownika nieistniejącego dziś forum na portalu GenPol. Inspiracją był Ogólnopolski Indeks Małżeństw do 1899 r. - projekt Marka Minakowskiego. Inspiracją była potrzeba tworzenia takiej bazy ale pomysł na jej realizację był odmienny, autorski, nie opierający się na założeniach programowych innych osób, o których autor nie miał żadnej wiedzy. Funkcjonalność projektu w oparciu o bazę danych MySQL i skrypty php miała umożliwić dynamiczne generowanie raportów według zadanych filtrów i poza małżeństwami obejmować również urodzenia i zgony. Pierwszym umieszczonym w Genetece zasobem były Małżeństwa Białobrzegi, które zostały wcześniej zindeksowane przez autora właśnie dla projektu Marka Minakowskiego. Gdy Jacek Młochowski został prezesem PTG w naturalny sposób Geneteka stała się projektem PTG na portalu stworzonym właśnie w oparciu o postnuke w domenie Genealodzy.PL. Z czasem Geneteka uzyskała byt niezależny od postnuke i rozwijana była przez jej autora i pierwszego administratora. Uzyskała też możliwość zarządzania nią przez wielu administratorów o różnych poziomach uprawnień. Kolejnym administratorem był Leszek Ćwikliński a potem Marta Nalazek pod opieką której Geneteka do 2014 roku urosła najbardziej. W międzyczasie konserwacją kodu i rozwijaniem panelu administracyjnego, optymalizacją kodu oraz poprawieniem funkcjonalności całości zajął się również Sebastian Gąsiorek. Oprócz strony informatycznej projekt zawiera stronę merytoryczną budowaną przez kilkuset wolontariuszy, którzy mrówczą pracą budowali i nadal budują jej wielkość. Ich listę można zobaczyć tutaj Geneteka od samego początku miała możliwość linkowania do skanów i fotografii, ale w 2006 roku umieszczanie skanów w Internecie było w sferze marzeń genealogów. Pojawiały się w Internecie pojedyncze przypadki ale najczęściej równie szybko znikały.

Przełomem było zawarcie przez PTG porozumienia z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych śp. Sławomirem Radoniem, które umożliwiło start projektu metryki.genealodzy.pl zbudowanego na bazie Geneteki oraz ujednolicenie przyjętego formatu arkusza indeksacji dla obu projektów. Pilotażowy projekt dzięki wprowadzonym za zgodą NDAP fotografiom metryk stał się zaczynem do rozszerzenia go również o zasoby archiwów parafialnych i diecezjalnych.

Podstawową różnicą Geneteki i Metryk są różne wymagania wobec wprowadzanych do nich indeksów. W metrykach indeksy są ściśle powiązane z obrazami dokumentów źródłowych oraz są jednoznacznie przypisane do mechanicznych zespołów archiwalnych. W Genetece natomiast umieszczamy również dane do których skany i fotografie są niedostępne, często indeksy pochodzą z opracowywania mikrofilmów bezpośrednia przy czytniku w pracowniach naukowych i trudno je zweryfikować. Mniejsze wymagania wobec indeksów Geneteki umożliwiają wykorzystanie szerszego zakresu indeksów jakie powstały i przekładają się na jej wielkość.

Więcej informacji o późniejszym rozwoju Geneteki zawiera poniższa prezentacja
donate
Online: 41, ver. 1.71 © 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::

Producentem Geneteki (w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych) jest Polskie Towarzystwo Genealogiczne